Gospelconcerten – 12 & 19 november

Faith…Hope…Love… Met deze woorden kondigt het kinder- en jeugdkoor Dolce Canto van Alken hun jaarlijks gospelconcert aan. De vele liedjes die het kinderkoor en de D.C.Belles Band op:

– zondag 12 november vanaf 16 uur in de kerk van Sint-Joris
– zondag 19 november vanaf 16 uur in de Sint-Mauritiuskerk van Bilzen

zullen opvoeren staan in het teken van deze boodschap. De opbrengst zal in het kader van deze hoop- en liefdevolle woorden geschonken worden aan het dagcentrum De Puzzel en het Amberproject van CKG ’t Hummelhuis te Hasselt.

 

 

 

Info rond CKG:

CKG De Hummeltjes is een centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) en is deel van De Hummeltjes VZW Kindercentrum.

Het CKG biedt opvang en begeleiding aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar. We ondersteunen gezinnen die vragen hebben omtrent de opvoeding van hun kind(eren). We bieden deze hulp op verschillende manier (door oudertrainingen, thuisbegeleiding, dagcentrum, opvang in een leefgroep).

Meer info: https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen/ckg-de-hummeltjes-vzw